Automatická makra, úprava maker ve Visual Basic Editoru