Zápis algoritmu, cyklus se známým počtem opakování, minimum