Představení důležitých částí šablony
(titulní strana, obsah, seznam ikon, ...)