Zásady práce se šablonou
(kopírování a vkládání textu, nadpisy, odstavce, marginálie, distanční prvky, ...)