5. Editace kurzu

5.1. Chat
5.2. Fórum
5.3. Úkol
5.4. Test
5.4.1. Úloha s výběrem odpovědí
5.4.2. Pravda/Nepravda
5.4.3. Náhodně vybraná úloha
5.4.4. Přiřazování
5.4.5. Import otázek ze souboru
5.4.6. Fígle s testy v CMS Moodle
5.5. Anketa
5.6. Rozhovor
5.7. Přednáška
5.8. Cvičení
5.9. Slovník
5.10. Docházka
5.11. Poznámky
5.12. Workshop
5.13. Průzkum
5.14. Wiki
5.15. SCORM
5.16. Studijní materiály
5.16.1. Popisek
5.16.2. Odkaz na soubor/web
5.16.3. Vložit stránku s textem
5.16.4. Vytvořit webovou stránku
5.16.5. Adresář

Tato kapitola, jak už její název vypovídá, se bude týkat tvorby a úpravy kurzů, především jejich obsahové náplně. V předcházejících částech jsme se zabývali tím, jak vytvořit prázdný kurz, jak nastavit jeho parametry, případně jakým způsobem rozmístit jednotlivá menu (bloky) okolo Osnovy týdnů.

Právě Osnova týdnů resp. témat bude v této kapitole hlavním předmětem našeho zájmu. Sem budeme umísťovat veškeré naše požadované činnosti (testy, dotazníky, úlohy, diskuzní fóra, apod.) a studijní materiály. Osnova týdnů/témat představuje něco jako učební plán pro daný kurz. V učebním plánu by mělo být místo pro práci i pro odpočinek. Proto je vhodné dopředu si rozmyslet a rozvrhnout umísťování studijních materiálů, testů a úkolů na jedné straně a činností určených spíše k relaxaci na straně druhé.

Pokud chceme začít s editací kurzu, tak musíme být pochopitelně přihlášeni do systému, musíme být v něm vedeni jako tvůrci kurzu (nebo alespoň jako tutoři editovaného kurzu) a musíme mít vytvořený nějaký kurz. To všechno je popsáno v předcházejících kapitolách.

Přepokládám, že nyní jsme v Moodle přihlášeni a přepnuli jsme se na kurz, který chceme začít editovat, pro editaci Osnovy týdnů je nutné zapnout režim úprav (viz. kapitola 3.4 – „Režim úprav“). A nyní můžeme vesele začít editovat, v dalších kapitolách se obeznámíte se základními činnostmi (aktivitami), které můžete ve svých kurzech používat.