5.1. Chat

Modul Chat v CMS Moodle umožňuje účastníkům vést synchronní textovou diskuzi v reálném čase prostřednictvím internetu.

Není to obdobný styl diskuze jako tzv. fórum (viz. část 5.2 – „Fórum“), kdy se nadhodí určité téma a lidé se k němu mohou vyjadřovat a reagovat na ně v průběhu dnů a týdnů, po které je téma vystaveno na fóru. Naopak u chatu se požaduje okamžitá reakce na jednotlivé podněty v rámci on-line komunikace ve skupině lidí připojených do chat roomu (chatovací místnosti).

Předpokládá-li se, že se studenti budou hlásit do kurzu v různých časech a jenom těžko se bude dosahovat současného připojení všech účastníků, pak je samozřejmě fórum výhodnější volba než chat.

Důležité Pokud si bude chtít tutor v budoucnu prohlédnout proběhlý chat, může využít menu Správa/Protokoly.... V souvislosti s tím je nutné mít na paměti, že archivace chatu se bude provádět pouze v případě, kdy jsou do chatovací místnosti připojeni alespoň dva účastníci po dobu nejméně pěti minut.

Vložit chat

Při zapnutém režimu úprav vybereme z rozbalovacího seznamu v příslušném týdnu položku činnosti, kterou chceme vložit. Na obrazovce doplníme (obr. 47 – „Nastavení chatu“) požadované údaje.

Nastavení chatu

Obrázek 47. Nastavení chatu

Většinu políček lze vyplnit naprosto intuitivně, přesto je níže uvedeno i kratší vysvětlení k některým hodnotám.

Pokud jste hotovi s vyplňováním formuláře pro tento chat, tak stiskněte tlačítko Uložit změny a v kurzu se vám v daném týdnu objeví požadovaný chat, například jako na obrázku 48 – „Chat vložený do kurzu“.

Chat vložený do kurzu

Obrázek 48. Chat vložený do kurzu

Použití chatu

Pro ty z vás, kteří nemájí příliš bohaté zkušenosti s používáním chatu, zde uvádím několik základních rad a návodů. Nejprve se podívejte na níže uvedené obrázky. Na obrázku 49 – „Vstupní strana do chatovací místnosti“ je vstupní strana chatu, kde může být uveden například čas otevření chatu, seznam studentů, kteří jsou momentálně v chatu přihlášeni a samozřejmě stručný úvodní text.

Vstupní strana do chatovací místnosti

Obrázek 49. Vstupní strana do chatovací místnosti

Po kliknutí na odkaz Klikněte zde pro vstup do chatu se dostanete do prostředí jako je na obrázku 50 – „Probíhající chat“.

Probíhající chat

Obrázek 50. Probíhající chat