5.4. Test

5.4.1. Úloha s výběrem odpovědí
5.4.2. Pravda/Nepravda
5.4.3. Náhodně vybraná úloha
5.4.4. Přiřazování
5.4.5. Import otázek ze souboru
5.4.6. Fígle s testy v CMS Moodle

Odkazy na důležité části kapitoly

Systém Moodle má v sobě zabudován velmi propracovaný systém testování, který umožňuje několik různých druhů testových otázek. Na obrázku 57 – „Nastavení testu“ je vidět výřez s nastavováním některých důležitých vstupních parametrů testu.

Nastavení testu

Obrázek 57. Nastavení testu

Základní parametry testu

Po vyplnění všech parametrů testu se dostaneme na další stránku (viz. obrázek 58 – „Vkládání otázek do testu“).

Vkládání otázek do testu

Obrázek 58. Vkládání otázek do testu

Na obrázku 58 – „Vkládání otázek do testu“ máte v levém sloupci data týkající se samotného testu. Bývá zde zobrazen seznam otázek, které jsou již vloženy do testu.

V pravé části obrazovky se provádí manipulace s otázkami:

Kategorie testových otázek

Obrázek 59. Kategorie testových otázek

Informace V rychlokurzu v kapitole 2.6 – „Jak vytvořit test?“ jsou krátké videoukázky, které především začátečníkům umožní rychlý náhled do problematiky tvorby testů v CMS Moodle. Jestliže jste začínající uživatel systému a ještě nemáte zkušenosti s vytvářením testů, vřele vám doporučuji začít uvedenou kapitolou.

Ruční tvorba otázek

Na obrázku 58 – „Vkládání otázek do testu“ je vidět v rozbalovacím seznamu přehled všech různých typů otázek, které můžete v současné verzi CMS Moodle vytvářet.

Doporučujeme vyzkoušet si jednotlivé typy otázek nejprve nanečisto, například v nějakém zkušebním kurzu, nebo ve cvičném testu, který nebudete zpřístupňovat studentům. V dalších kapitolách se pokusíme vysvětlit ruční tvorbu některých typů otázek. Přehled podkapitol je uveden na začátku této části.