5.12. Workshop

Workshop je činnost, která umožňuje vzájemné hodnocení úloh studenty. V "českých" podmínkách není běžným zvykem nechávat studenty, aby si navzájem hodnotili svou práci, ale Moodle je projekt "celosvětového" úsilí, takže se v něm můžete setkat i s příspěvky učebních metod z jiných zemí. Workshop je jednou z nich.

Informace Workshop není zrovna jednoduchý modul (ani na pochopení, ani na používání), takže v této kapitole budou popsány jenom základní prvky. Další informace mohou zájemci načerpat přímo z (anglicky psané) nápovědy v systému Moodle, případně na oficiálních stránkách systému http://www.moodle.org. Pokud vám i toto bude málo, zkuste prohledat internet pomocí některého z vyhledávačů.

Nastavení modulu Workshop

Obrázek 102. Nastavení modulu Workshop

Popis nejdůležitějších položek při nastavování modulu Workshop:

Doporučení Než se pustíte do praktického využívání modulu Workshop, doporučuji vyzkoušet si daný modul nanečisto. S výhodou můžete v našem systému použít kurz Seznamte se s Moodlem, do nějž se můžete přihlásit jako tutor i jako student. Bližší informace najdete přímo na našich internetových stránkách.