5.16. Studijní materiály

5.16.1. Popisek
5.16.2. Odkaz na soubor/web
5.16.3. Vložit stránku s textem
5.16.4. Vytvořit webovou stránku
5.16.5. Adresář

Studijní materiály představují nedílnou součást každého kurzu. CMS Moodle umožňuje vložit do svých kurzů téměř jakoukoliv elektronickou formu studijního materiálu (PDF, Word, Excel, powerPoint, HTML, čistý text, internetový odkaz, atd.)