6.1. Toolbook II Instructor

Toolbook II Instructor je program určený pro tvorbu e-learningových kurzů. Umožňuje relativně snadým způsobem vytvořit kvalitní kurzy, protože obsahuje množství předdefinovaných stylů a modulů. Na OPF Karviná je k dispozici tento program ve verzi 8.1.

Šablony

V dobách nedávno minulých se vážně uvažovalo o programu Toolbook jako o základním prostředku pro tvorbu kurzů na OPF Karviná. V té době vznikly šablony, které by měly svům uživatelům (autorům kurzů) usnadnit vytváření e-learningových učebních opor nebo testů. Tyto šablony si můžete volně stáhnout v odkazech, které jsou uvedeny níže:

Vytvořené šablony by pro vás neměly představovat nějaké dogma, kterého se musíte za každou cenu držet. Mají sloužit především k tomu, aby se poněkud sjednotil styl e-learningových kurzů vytvářených pod hlavičkou našeho ústavu. Určitě bude i pro koncové uživatele (pro studenty) výhodnější, bude-li dodržen určitý styl a podobné ovládání u všech kurzů.

Formáty

Toolbook umožňuje ukládat vaše kurzy ve třech základních formátech:

  1. Pokud vytvoříte kurz v programu Toolbook a uložíte jej v nativním formátu (soubor s příponou TBK), pak k jeho prohlížení na počítači musíte mít nainstalován plug-in neuron (Kde získat neuron?).

  2. Stejně jako v předchozím případě budete potřebovat neuron, pokud se rozhodnete vygenerovat Impulse, což je vlastně soubor s připonou TBK, ale rozsekaný na mnoho menších souborů. Pouze ten první z nich má příponu TBK.

  3. Program Toolbook umožňuje i vygenerování vašeho kurzu do DHTML (dynamické internetové stránky). Po vygenerování budete mít k dispozici HTML stránky, které budou "skoro" stejné jako původní soubor *.TBK.

Na základě vlastních zkušeností s tímto programem doporučujeme vygenerovat kurz jako stránky DHTML. Níže jsou uvedena některá pro a proti:

Poznámka

Nerad bych křivdil programu Toolbook II Instructor od firmy Click2learn, ovšem s verzí, kterou jsme měli k dispozici, bylo přiliš mnoho zcela zásadních problémů, což nás nakonec vedlo k tomu, že jsme se rozhodli nadále nepodporovat kurzy vytvářené v tomto prostředí.

Neznamená to, že bychom vás nechali na holičkách, jestliže jste se rozhodli používat právě tento softwarový produkt. Pokud budeme vědět jak, rádi vám pomůžeme, počítejte ovšem s tím, že tato cesta bude trnitá mnohem více než jiné.

Informace V současnosti (září 2004) je už k dipsozici Toolbook Instructor 2004. Je docela pravděpodobné, že mnohé chyby a nedostatky byly v nové verzi odstraněny, ovšem na OPF momentálně neuvažujeme o zakoupení nové verze.