6.3. MS Office

Asi nejběžnějšími programy používanými studenty i pedagogy je kancelářský balík programů firmy Microsoft MS Office. Rovněž mnozí z vás mají již vytvořeny nejrůznější učební texty v programech jako je MS Word, MS PowerPoint, apod.

Již dříve jsem se zmínil o tom, že dokument ve Wordu není v pravém smyslu e-learningová opora. Takový text je vhodný především pro tisk. Rozhodnete-li se napsat svůj učební materiál touto formou, pak vám v tom nikdo nemůže a nebude bránit. Konec konců i do Wordu se dá vložit video, obrázky, zvuk, atd. Nejprve si ale přečtěte některé připomínky, uvedené níže:

Jesliže jste stále přesvědčeni o tom, že své e-learningové podpory budete publikovat ve zde popsaných formátech, pak si prosím přečtěte kapitolu 6.4 – „PDF (Portable Document Format)“.