7.1. Nemohu se přihlásit do systému Moodle na OPF

7.1.1. Máte na OPF Karviná zřízen platný počítačový účet?
7.1.2. Používáte vhodný prohlížeč internetových stránek?

Přihlášení do systému Moodle je triviální záležitost, jestliže se vám ovšem nezdařilo, přečtěte si příslušné podkapitoly.