Tento kurz slouží pro vkládání a vyplňování dotazníků určených pro potřeby SU.