Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě  r.č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400

Účelová kategorie kurzů pro účely plnění a vykazování cílů zejména klíčových aktivit KA2 a KA3 projektu "Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě" r.č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400

Mezi vytyčené cíle projektu mimo jiné patří:

  • rozšířit nabídku nástrojů distančního vzdělávání;
  • ve spolupráci s odborníky z praxe i zahraniční připravit 11 nových a modernizovat 7 současných studijních programů.
Zmíněná příprava a modernizace programů zahrnuje akreditaci a reakreditaci studijních programů. Akreditační proces kombinované formy studia zahrnuje přípravu studijních textů reflektující specifika distančního studia a tvorbu studijních opor - elektronických kurzů - v LMS prostředí, které umožňují organizaci výuky moderním a interaktivním způsobem.

Výsledky projektu v oblasti metodiky a podpory rozvoje distančního vzdělávání mohou a budou využity i mimo, projektem, vytyčené výstupy a uplatní se v rámci tvorby studijních zdrojů a materiálů, které nebudou finančně podpořené samotným projektem, z tohoto důvodu v substruktuře budou také organizovány ostatní kurzy souběžně běžících akreditací a reakreditací.

Popis kurzu naleznete v IS SU - Prohlídka katalogu předmětů: specifikujte fakultu, období a zadejte zkratku kurzu nebo název.

Course description can be found in IS SU - Browse Course Catalog: specify faculty, period and enter course abbreviation or title.

Popis kurzu naleznete v IS SU - Prohlídka katalogu předmětů: specifikujte fakultu, období a zadejte zkratku kurzu nebo název.

Course description can be found in IS SU - Browse Course Catalog: specify faculty, period and enter course abbreviation or title.

Pro zpřístupnění kurzu kontaktujte podporu na emailovou adresu: elearning (at) slu.cz