Cílem kurzu je seznámit studenty s jazykem HTML, XHTML, kaskádovými styly a základními i pokročilými technikami tvorby statických webových stránek.

Pochopit obecné typografické zásady a principy. Seznámit se s nástroji pro vytváření dokumentů s vysokou typografickou úrovní. Naučit se pracovat se systémem pro profesionální sazbu dokumentů a publikací.

Předmět Algoritmy a programování je úvodem do programování, studenti se naučí navrhovat algoritmy, pochopí jejich logickou strukturu, syntaxi a sémantiku programovacího jazyka. Studenti se rovněž naučí správně používat datové typy (jak standardní, tak i typy definované uživatelem), cykly, procedury a funkce. V předmětu budou studenti seznámeni také se základními metodami optimalizace algoritmů.

Cílem předmětu Operační systémy je nahlédnout do vnitřního uspořádání operačních systémů a obvyklých postupů a procesů v nich probíhajících. Předmět navazuje na Praktikum z operačních systémů, proto se předpokládají základní dovednosti jak ve Windows, tak i v Linuxu.