Školení pro zaměstnance OPF v oblasti ICT v rámci ESF.