<informace ze sylabu po navázání na studijní informační systém doplní synchronizační automat>

<informace ze sylabu po navázání na studijní informační systém doplní synchronizační automat>

<informace ze sylabu po navázání na studijní informační systém doplní synchronizační automat>

Školení pro zaměstnance OPF v oblasti ICT v rámci ESF.