Volně dostupný kurz s nápovědou a návody k webovému rozhraní Tematikon.
Zde je k dispozici příručka pro turory distančního vzdělávání ve formě on-line kurzu. Kurz je určen pouze pro zaměstnance SU a zápisový klíč do něj si musíte vyžádat u Ing. Petra Korvinyho (petr.korviny@slu.cz).
Práce se systémem Moodle na SU v Opavě. Systém Moodle je používán pro podoru eLearningu na Slezské univerzitě v Opavě.
Zde naleznete základní informace pro práci s jednotným systémem studijní agendy STAG, který je využíván na celé Slezské univerzitě v Opavě. Návody k jednotlivým činnostem jsou v textové podobě, případně doplněny o animované ukázky pracovního postupu. Návody jsou rozděleny podle uživatelů, kteří se systémem STAG pracují.
V tomto kurzu jsou umístěny informace a materiály potřebné pro tvorbu studijních opor (elektronických skript), které jsou vytvářeny v rámci Slezské univerzity v Opavě.
Kurz obsahuje všeobecné informace o podpoře výuky prostřednictvím eLearningu na SU.