logoOn-line kurzy pro Poradenské a kariérní centrum Slezské univerzity v Opavě.

http://www.slu.cz/slu/cz/poradenska-centra

V tomto kurzu jsou umístěny dotazníky a dotazníková šetření realizovaná Poradenským a kariérním centrem SU.

V tomto on-line kurzu naleznete návody a postupy k tomu, jak psát závěrečnou práci (diplomovou, seminární, dizertační a další).

On-line kurz má za cíl, pomoci studentům úspěšně vstoupit na pracovní trh. Naučíte se například sepsat motivační dopis, připravit se na pracovní pohovor, napsat životopis a získáte další užitečné tipy.