patří sem anotace

<informace ze sylabu po navázání na studijní informační systém doplní synchronizační automat>