Tento kurz je určen pro sektretariáty kateder. Jsou v něm stručně a přehledně popsány všechny činnosti, které sekretářky provádí v systému IS/STAG.