Topic outline

  • General

    Tento on-line kurz slouží pro tvorbu on-line dotazníků vytvářených pro potřeby Poradenského a kariérního centra SU. Zde jsou umístěny jak dotazníky, tak případně i výstupy z nich, přičemž přístup k nim je určen nastavením učitele/správce kurzu.
    • Projekt CRP 2015