Prezentace a články k nahlédnutí


hlavička

V této složce najdete většinu1 prezentací a článků publikovaných v rámci konference OpenSource řešení v sítích 2009. Zde najdete program konference s názvy přednášek a jmény autorů.

1) pokud autor nedal souhlas se zveřejněním svého článku a prezentace na webu, nejsou zde umístěny