Ikony pro výměnu - bash script pro Linux

Zde si můžete stáhnout ikony a pomocí bash skriptu je vyměnit v celém ODT souboru se šablonou.

  • Veškerá činnost s uvedeným skriptem je bez záruky a na vaše vlastní riziko!
  • Rozhodně doporučujeme zálohovat si soubor ODT také ještě na jiné místo a pod jiným názvem, než s touto akcí začnete!
  • Jestliže nevíte nic o Linuxu, příkazové řádce, bash-i, atd. tak skript nepoužívejte! mrknout