1.43 Téma: Vytváření formulářů – starší ovládací prvky, export dat