1.44 Téma: Vytváření maker pomocí záznamu – formátování textu