1.47 Téma: Vytváření maker pomocí záznamu – práce s textem