Klávesové zkratky pro program OOo Writer


Zde si můžete stáhnout a nainstalovat klávesové zkratky do programu OpenOffice.org Writer, které můžete používat při práci se šablonou. Pokud se s nimi naučíte pracovat a zapamatujete si je, pak budete moci provádět editaci rychle a efektivně (přiřazovat styly, restartovat číslování, vkládat odrážky), aniž byste museli používat myš.

Pozor, pokud naimportujete tyto klávesové zkratky do svého programu OpenOffice.org Writer, pak dojde k přepsání původních zkratek!
Postup importování souboru v programu OpenOffice.org Writer - menu Nástroje / Přizpůsobení... / Klávesnice / Načíst...