8.3 TÉMA: Úprava maker – práce s proměnnými, funkce InputBox