1.1 TÉMA: Vytvoření databáze pomocí šablony, vkládání dat