Novinky stránek

Podpora

 
Picture of Robert Kempný
Podpora
by Robert Kempný - Friday, 25 August 2017, 10:10 AM
 

Vážení uživatelé, studenti, kantoři či hosté: o systém elearningového portálu Slezské univerzity a jeho jednotlivé instance se stará celouniverzitní pracoviště Centrum informačních technologii (CIT). CIT má v režii především technickou a metodickou stránku provozu systému a dále poskytuje nezbytnou uživatelskou podporu.

Obsahová náplň, správnost, úplnost a relevantnost informací ve výukových kurzech je především zodpovědností vyučujícího (tutora) v daném semestru.

Pro kontakt CIT v souvislosti s podporou, technickými dotazy, návrhy, konzultací, metodickou pomocí při plánování a vytváření obsahu kurzu atp. využijte prosím emailovou adresu: 

elearning (at) slu.cz 

Upozornění: při formulaci požadavku či dotazu, prosím věnujte dostatečnou pozornost identifikaci vaší osoby, vašeho studia, kurzu (zkratka z IS STAG včetně pracoviště a akademického roku) a případně činnosti, které se dotaz týká. Zkuste stručně popsat problémovou situaci či postup včetně systémových hlášení. Pokud je to možné přiložte přílohou screen shot obrazovky. Můžete tak významně napomoci rychlejšímu vyřešení vašeho požadavku.