Schvalování témat

[ => Zpět na úvod manuálu <= ]

práva

Práva na schvalování témat mají garanti oboru, ti jsou definování v databázi ručně a jejich správu provádí administrátor tematikonu. Práva na zobrazení seznamu témat ke schválení mají také sekretariáty kateder.

Témata, která jsou ve stavu ke schválení jsou automaticky zobrazena v seznamu témat ke schválení, tento seznam je přístupný z menu výpis témat - Seznam témat ke schválení.

Seznam témat neobsahuje všechna témata ke schválení v Tematikonu, ale pouze témata dle oboru, ktera přísluší danému garantovi, v případě sekretariátu ta, která jsou ve stavu ke schválení a vedoucí prací jsou členové katedry daného sekretariátu.

schvalovací proces

U všech následujícíh kroků schvalovacího procesu dochází k automatickému odesílání emailu vedoucímu práce s informací co bylo provedeno.

 1. schválení téma - provede se kliknutím na tlačítko schválení v pravé části příslušného řádku v seznamu témat, tímto dojde ke změně stavu téma z ke schválení na dostupné nebo částečně dostupné dle následujícího klíče:
  • dostupné
   • téma má 1 schválený obor
   • téma má více oborů, všechny schválené
  • částečně dostupné
   • téma má více oborů, schválené nejsou všechny
 2. zamítnutí téma - kliknutím tlačítka zamítnutí v seznamu témat, zamítnutím dojde k označení příslušného oboru garanta jako zamítnutý
 3. zamítnutí téma s komentářem - kliknutím tlačítka zamítnutí s komentářem dojde k zobrazení podrobné informační stránky daného téma s možností vložit komentář - odesláním daného formuláře dojde opět k označení příslušného oboru garanta jako zamítnutý, s tím, že na email vedoucího práce přijde kromě informace o zamítnutí také komentář garanta

teorie

Schvalovací proces je kontrolním článkem při tvorbě témat, kdy schválením získá téma stav dostupné případně částečně dostupné a je zobrazeno studentům.

Pokud není téma pro daný obor schváleno může vedoucí práce téma upravit a vystavit ke schválení pro garanta jiného oboru případně lze téma zkopírovat a provést požadované úpravy a opětovně požádat o schválení garanta oboru, který téma původně zamítl.

[ => Zpět na úvod manuálu <= ]

Last modified: Wednesday, 13 August 2014, 3:27 PM