V první řadě prosíme všechny přednášející o specifikaci typu účasti. Následně si dejte pozor, ať vše stihnete v řádných termínech (viz hlavní stránka). V neposlední řadě mějte na paměti, že konference je určena široké veřejnosti. Ikdyž se velmi pravděpodobně zúčastní i zkušení uživatelé či administrátoři, většina z účastníků budou zřejmě laici, kteří se snaží dozvědět nové informace. Proto prosíme o správné zařazení Vaší přednášky (vz níže). Naší snahou je podpora otevřeného software, proto přednost budou mít příspěvky autorů, kteří se snaží propagovat svůj projekt a zúčastní se workshopem i přednáškou.

Formát příspěvku
Příspěvky můžete odevzdat ve formátu .doc, .odt, .tex. Šablony naleznete na http://www.acm.org/sigs/publications/proceedings-templates. Tedy speciélně:
Prosíme o maximální dodržování stylů předdefinovaných šablon. Upřednostňujeme formát Latex, nicméně samozřejmě přijímame i .doc a .odt.

Přijaté příspěvky budou publikovány v tištěném sborníku s vlastním ISBN.

Možnosti účasti jsou tyto:

Pouze workshop

Pokud Vašim cílem je pouze předvést Váš produkt či volnější formou představit nějaké řešení přímo v praxi. Nutná podmínka je samozřejmě otevřenost Vašeho produktu. Tento typ účasti není primárním cílem konference a je pouze doprovodným programem. Pokud máte zájem, do termínu uvedeného na hlavní stránce se zaregistrujte a zadejte anotaci svého workshopu. Součástí anotace MUSÍ být:
  • Informace o Vás (tituly, jméno, příjmení, společnost, pozice)
  • Požadavky na čas workshopu
  • Požadavky na počet počítačů či serverů, které budou potřeba
  • Požadavky na předinstalovaný software
  • Maximální počet lidí, kteří se mohou zůčastnit
  • Odkaz na www stránky Vašeho projektu
Následně dojde k schvalovacímu procesu a budete obeznámeni, zda byl Váš příspěvek přijat programovým výborem.

Pouze přednáška
V případě, že chcete prezentovat svůj příspěvek formou přednášky, který se následně objeví ve sborníku, ale nechcete praktickou část. Pokud máte zájem, do termínu uvedeného na hlavní stránce se zaregistrujte a zadejte anotaci své přednášky. Vaše anotace projde schvalovacím řízením a pokud bude programovým výborem přijata, budete požádáni o dodání kompletního příspěvku do sborníku. Součástí anotace MUSÍ být:
  • Informace o Vás (tituly, jméno, příjmení, společnost, pozice)
  • Časový rozsah (měl by být 15-20 min ale pokud budete požadovat více a bude to schváleno programovým výborem, může to být i jinak)
  • Požadovaná kvalifikace posluchače (laik, průměr, profesionál)
  • Požadované zaměření posluchače (programování, administrátor sítě, uživatel sítě, ..)
Přednáška a workshop
V tomto případě se Vaše přednáška objeví ve sborníku a zároveň budete moci své řešení prakticky předvést. Podmínky přijetí článku jsou shodné s předchozími body, resp. jejich kombinace. Anotace musí obsahovat všechny potřebné informace, uvedené v předchozích odstavcích pro workshop a pro přednášku.

Příklad

Název:
Vliv OpenSource software na rychlost tání ledovců

Typ:
Přednáška

Rozsah:
25min.

Kvalifikace posluchace:
Průměr, tání ledovců

Autor:
Doc. Emanuel Ledovec, Ph.D. , Ledovce s.r.o., generální ředitel

Anotace:
Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji...

O společnosti:
Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji... Ledovce tají a taji...

Last modified: Wednesday, 13 August 2014, 3:27 PM