Vážení potenciální sponzoři a partneři,

tento text slouží k zjednodušení a zpřehlednění možnosti sponzorských a partnerských vztahů. Pokud máte zájem spolupodílet se na organizaci konference, vyplňte prosím tento formulář, kde shrnete své možnosti a potřeby. Nabízíme vám zviditelnění na většině serverů zabývajících se opensource a IT v širším kontextu.

Vyberte si prosím, jakou formou byste chtěli spolupracovat. Všechny peníze, prostředky a materiály, které budou v rámci akce získány, budou využity na zajištění chodu konference. Tedy na zaplacení cestovného a případně nocležného lektorům, na ceny pro vítěze soutěží a na propagační materiály pro účastníky. Upozorňujeme, že se nejedná o čistě komerční akci. Primárním cílem partnerství by měl být zejména společný zájem na dalším rozšiřování OpenSource či satisfakce za jeho dlouhodobé používání ve vaší firmě.

Sponzor

Pokud chcete finančně podpořit naši akci a opensource jako celek.

Propagační partner

Pokud máte zájem účastníkům či lektorům předat dárky či materiály, které si mohou odnést s sebou. Uvítáme zejména drobné ceny do soutěží (trička, knihy, drobnou elektroniku, datové nosiče apod.).

Stánek

Pokud chcete v rámci konference aktivně předvádět svůj produkt či produkty související s OpenSource. Prezentace softwaru, poskytování služeb, připojení na Internet za pomocí OpenSource apod. Poplatek za tuto službu činí 1000 Kč bez DPH. Získané prostředky budou použity ve prospěch konference.

Hlavní partner

Hlavním partnerem se stane firma, která nabídne nejvyšší finanční příspěvek a bude mít o hlavní partnerství zájem. Ta má privilegium být uvedena jako první ve všech propagačních materiálech s největším logem, právo rozhodovat o způsobu a formátu všech reklamních propagačních materiálů a bude uvedena v hlavičce všech prezentací.

Máte-li zájem o spolupráci s naší konferenci, pak nás kontaktujte na e-mailové adrese macura@opf.slu.cz.
Last modified: Wednesday, 13 August 2014, 3:27 PM