Odevzdávání úkolů - standardní postup

V současné verzi elearningového systému se používá pro odevzdávání úkolů v podobě elektronického souboru níže uvedený postup:

Přihlásíte se do systému a vstoupíte do příslušného on-line kurzu, kde si kliknete na odkaz s úkolem.

Odevzdání souboru

Na stránce se vám může zobrazit například to co na výše uvedeném obrázku. Tam je například vidět, že už byl jednou úkol odevzdán a jméno dříve nahraného souboru vidíte.

Soubor můžete odstranit nebo přidat další, je-li to povoleno, tak, že kliknete na tlačítko "Upravit mé řešení úkolu".

Vybrat odevzdaný soubor

Jestliže chcete dříve odevzdaný soubor odstranit, pak na něj na další obrazovce klikněte levým tlačítkem myši.

Odstranit soubor

V dalším okně pak stiskněte tlačítko "Odstranit" a potvrďte.

Potvrdit odstranění souboru

Chcete-li naopak soubor vložit, tzn. nahrát jej z vašeho počítače do systému, pak musíte kliknout na odkaz "Přidat", jak je naznačeno na obrázku dole. Jestliže tento odkaz nevidíte, pak to znamená, že přidávání souborů není povoleno, případně, že už jste odevzdali maximální možný počet souborů a musíte některý z nich smazat, abyste místo něj mohli odevzdat jiný.

Přidat soubor

Na dalším obrázku máte naznačeno, že musíte zvolt v levé části záložku "Nahrát soubor" a pak stisknout tlačítko "Procházet".

Nahrát soubor

Otevře se vám dialogové okno s obsahem disku vašeho počítače a tam si najdete a vyberte soubor, který chcet do systému nahrát.

Nalézt a vybrat soubor na disku

Vrátíte se tak do předchozího okna, ale vedle tlačítka "Procházet..." bude již vypsán název vybraného souboru a vy poté dole stisknete tlačítko "Nahrát tento soubor".

Vybraný soubor nahrajte

Dostanete se opět do předchozího okna, ovšem v seznamu souborů už ten nový bude zobrazen. Aby se nahrání souboru skutečně potvrdilo, MUSÍTE stisknout tlačítko "Uložit změny".

Uložit změny

V základním přehledu úkolů pak uvidíte název svého nově odevzdaného souboru.

Přehled odevzdaných souborů v úkolu

Last modified: Tuesday, 8 March 2016, 10:02 AM