Zápisový klíč pro studenty (heslo) do kurzu

Většina kurzů v systému elearningu na SU je propojena na informační systém STAG a studenti jsou do takových on-line kurzů automaticky zapsáni, pokud jsou zapsáni v příslušném předmětu v IS STAG.

V některých případech je však vhodné vytvořit přístup do kurzu prostřednictvím zápisového klíče, který je možné nastavit/změnit z pozice učitele v kurzu nebo administrátora systému.

Klíč se v kurzu nastaví prostřednictvím menu "Správa / Uživatelé / Metody zápisu / Zápis sebe sama do kurzu (student)". Na příslušné stránce klikneme u položky Zápis sebe sama do kurzu (student) na ikonu Nastavení (ozubené kolečko).

obr01

Na další straně pak můžeme nastavit položku Klíč k zápisu, případně si ji jenom zobrazit (Odkrýt) a dole na stránce v případě změn stiskneme tlačítko Uložit změny.

obr2


Last modified: Wednesday, 4 January 2017, 10:46 AM