V systému Moodle je možné odevzdávat úkoly:

  1. Po úspěšném přihlášení do systému vstupte do příslušného on-line kurzu a tam najděte požadovaný úkol, který chcete odevzdat.

  2. Úkol je možné odevzdat také jako tzv. on-line text, kdy si kliknete v kurzu a v daném úkolu na tlačítko "Upravit mé řešení úkolu" a v okně s vestavěným textovým editorem napíšete své řešení.
    • Dokud nevyprší termín pro odevzdání, máte možnost toto řešení opravovat.
    • Buďte opatrní při kopírování stylem CTRL+C a CTRL+V z Wordu a dalších programů, občas se překopíruje i to co nechcete nebo se výsledný text zobrazí chybně. Pak bude nutné jej přepsat ručně, případně upravit přímo na stránce.
Last modified: Wednesday, 4 January 2017, 9:50 AM