animace V systému Moodle můžete hodnotit odevzdané úkoly (odevzdané soubory i on-line texty) podle níže uvedeného návodu:

 1. Po úspěšném přihlášení v systému Moodle přejděte do příslušného on-line kurzu a tam si vyhledejte požadovaný úkol.
 2. Vstupte do úkolu a v pravém horním rohu by měl být odkaz s informací o tom, kolik studentů již úkol odevzdalo (pokud nějaký).
 3. Kliknutím na tento odkaz si zobrazíte tabulku se všemi studenty a s několika sloupci informací o jejich úkolech. Klikáním na záhlaví sloupce si můžete seřadit tabulku právě podle něj (vzestupně/sestupně).
 4. Ve sloupci Naposledy změněno (Student) si seřaďte tabulku podle prací, které byly odevzdány naposledy a postupně zde můžete klikat na názvy souborů/odkazy, čímž si zobrazíte odevzdanou práci.
  • Jestliže byl jako úkol odevzdán soubor, pak budete nejspíš vyzváni svým internetovým prohlížečem k povolení otevřít daný úkol/soubor například ve Wordu, Excelu, apod., podle toho, jestli se jedná o dokument, tabulku, prezentaci, ...
  • Jestliže byl úkol odevzdán jako on-line text, napsaný přímo v prohlížeči do kurzu, pak se vám otevře nové okno s řešením úkolu.
  • Program i nové okno můžete po přečtení úkolu zavřít a přidělit známku.
 5. Známka se přiděluje opět v seznamu úkolů, kde kliknete na odkaz ve sloupci Stav. Jestliže známkujete poprvé, pak zde je odkaz Známka, pokud chcete opravit již vložené hodnocení, bude se v tomto sloupci objevovat odkaz Aktualizovat.
 6. Známku zadáte v horním rozbalovacím menu a v popisku dole můžete zanechat i slovní hodnocení.
 7. Známku uložte, můžete přitom hned přejít na další úkol a studenta v pořadí, anebo lze celé hodnocení Zrušit.
 8. V osnově kurzu se v bloku Činnosti nachází odkaz Úkoly, který umožní zobrazit všechny úkoly, které jsou v on-line kurzu dostupné.
 9. Dole na konci stránky se seznamem úkolů máte možnost nastavit si počet zobrazovaných úkolů na jednu stranu a také checkbox, který po zatržení zobrazí na stránce políčka pro zadávání známek a psaní komentářů. Díky tomu již nebudete muset otevírat vždy nové okno, abyste zadali známku a můžete tak celý proces známkování URYCHLIT.
 10. Nesmíte však zapomenout vždy po zadání několika známek tyto nové údaje Uložit. (Doporučuji po zadání cca 10 známek ukládat). Tlačítko pro ukládání je rovněž dole na konci stránky.
 11. Na konci stránky je rovněž políčko, které můžete zatrhnout a při uložení se všem studentům, kterým se změnila známka, pošle na jejich email oznámení o této změně.
Last modified: Wednesday, 13 August 2014, 3:27 PM