Informace na stránce jsou poplatné době vytvoření tj. roku 2014. Informace, videonávody, metodika, vzorový zápis GIFT formátu, ukázkový test s typy otázek aj. naleznete zpracovány formou interaktivní osnovy v IS SU.


Tvorba testů v systému Moodle

Podpora tvůrcům testů
Vyučující na SU, kteří chtějí vytvářet on-line testy v systému Moodle, mohou o tuto službu požádat některého z pracovníků Oddělení eLearningu CIT SU.

Jaké typy otázek v testech používat?
Než začnete vytvářet on-line testy v Moodle, musíte si uvědomit několik skutečností:
 • testy bude vyhodnocovat počítač, proto musí být dotazy a odpovědi přesně specifikovány
 • jestliže položíte otázku, na níž je možné správně odpovědět několika způsoby, musíte těch několik způsobů uvést jako možné správné odpovědi
 • požadujete-li jako odpověď na svůj dotaz/zadání delší text, doporučuje se použít modul Úkol
 • má-li odpovídající možnost vybrat v otázce více možností najednou (testy a,b,c), měly by chybné odpovědi být penalizovány, aby někdo neoznačil všechny možnosti s tím, že některé z nich "přece musí být správně"

Moodle nabízí mj. tyto typy otázek:

Jak vložit test do kurzu?
 1. Musíte být přihlášeni do systému Moodle svým uživatelským jménem a heslem.
 2. Musíte být přepnuti do požadovaného on-line kurzu a být v něm vedeni jako tutor nebo správce kurzu. Toto vám mohou zajistit administrátoři systému Moodle.
 3. Měli byste mít zapnutý režim úprav, pokud chcete přidat nový test do kurzu. (tlačítko vpravo nahoře nebo odkaz v bloku Správa).
 4. Při zapnutém režimu úprav uvidíte v každém tématu v osnově kurzů rozbalovací seznam "Přidat činnosti...", ze kterého vyberete položku "Test".
 5. Poté se vám zobrazí stránka s možností nastavit obecné volby pro příslušný test. U většiny položek máte k dispozici nápovědu, kterou si zobrazíte kliknutím na ikonku . Vaši pozornosti doporučuji nastavit tyto položky:
  • Název testu - musí být vyplněn
  • Popis test - úvodní stránka s informacemi o testu, kterou si mohou učastníci přečíst předtím, než začnou vyplňovat otázky.
  • Blok Načasování - viz nápověda. Jestliže budete chtít testy používat opakovaně v několika letech po sobě, po zkopírování celého kurzu se zachová nastavení termínů započetí a uzavření testu, v novém kurzu tedy může nastat potřeba všechny termíny opravit. Jedná-li se pouze o cvičný test, nenastavujte žádné termíny.
  • Blok Zobrazení - zvažte nastavení promíchávání úloh a odpovědí v úlohách
  • Blok Pokusy - položku "Adaptivní režim" nastavte na "Ne" nebo si přečtěte nápovědu, položku "Povolený počet pokusů" u cvičných testů nastavte na "Neomezeno"
  • Blok Známky - viz nápověda
  • Blok Možnosti prohlídky - jako základ doporučuji nechat všude zaškrtnuto pouze políčko "Body" a ostatní políčka až poté, co si prostudujete nápovědu k tomuto bloku nebo se poradíte se zkušenějšími
  • Blok Zabezpečení - viz nápověda
  • Blok Společná nastavení modulu - viz nápověda
  • Blok Celková reakce - viz nápověda
 6. Po nastavení stiskněte dole tlačítko "Uložit a zobrazit". Budete přepnuti na stránku, kde v záhlaví testu jsou zobrazeny záložky: Info, Výsledky, Náhled, Upravit. Přepněte se na záložku Upravit.
 7. Na záložce Upravit se přepněte do menu Test, pokud nejste. Tam budete mít možnost vytvářet úlohy/otázky a přidávat je do aktuálního testu.
 8. V pravé části okna vidíte tzv. Banku úloh, kde si můžete vybrat/vytvořit kategorii, v níž budou vytvářené úlohy ukládány. V seznamu Vytvořit novou úlohu si vyberete typ úlohy, který chcete vytvářet.
 9. Automaticky se zobrazí příslušná stránka, kde vyplníte jednotlivá políčka, přičemž v záhlaví stránky u názvu úlohy máte k dispozici nápovědu pro celou úlohu.

Naposledy změněno: Úterý, 5. leden 2021, 12.16