Zkratky kurzů v Moodle

Možná jste si všimli, že v Moodle používáme pro naše kurzy různé zkratky, které se pak objevují v navigační liště vaší stránky, hned pod hlavičkou. Abychom osvětlili, co to tam vlastně je uvedeno, bude následovat krátký popis takové typické zkratky:

Informatika A [A-OPF-ZS-07/08-INF/EINA-E]

popis:
 • název kurzu "Informatika A"
 • je-li kurz archivován napíšeme "A" a oddělíme pomlčkou od další informace v hranaté závorce "-"
  • díky této informaci se dozvíme z názvu kurzu, že již není aktuální, je to tedy kurz z minulých semestrů nebo let
  • tento prefix uváděný v krátkém názvu kurzu zajistí, že se zapsanému uživateli archivovaný kurz nebude zobrazovat v bloku "Moje kurzy"
   • učitel často vede stejnojmenné kurzy několik let za sebou a postupem času by se v nich přestal orientovat, proto je lepší mít v bloku "Moje kurzy" zobrazeny jenom ty aktuální
   • student na konci třetího ročníku může mít v bloku "Moje kurzy" již několik desítek on-line kurzů, do nichž je zapsán, což opět snižuje přehlednost
   • tutoři i studenti mají stále možnost nahlédnou do svých minulých kurzů, které jsou již označeny jako archivní, pouze tak musí učinit prostřednictvím odkazu "Všechny kurzy..." a příslušný kurz najít v dané kategorii
 • na které fakultě se kurz vyučuje "OPF", možné jsou také "FPF", "VC" nebo "MU", co jednotlivé zkratky znamenají snad netřeba vysvětlovat
 • semestr zimní "ZS" a letní "LS" ve kterém se předmět vyučuje
 • pak následuje akademický rok, ve kterém se kurz vyučuje "07/08", roky jsou zapsány jako dvojice čísel a odděleny lomítkem
 • potom následuje zkratka kurzu tak, jak je uvedena v systému STAG pro daný předmět "INF/EINA" (INF - katedra informatiky, E - eLearning, INA - předmět Informatika A)
 • za poslední pomlčkou ještě jednou zopakujeme formu studia, pro kterou je kurz určen "E" (E - eLearing, P - prezenční, K - kombinované klasické, C - celoživotní vzdělávání)
  • U celoživotního vzdělávání byly zavedeny také doplňující zkratky, které mají zajistit snadnou idetifikovatelnost kurzu
   • CO - celoživotní vzdělávání realizované SU OPF v Ostravě
   • CK - celoživotní vzdělávání realizované SU OPF v Krnově

Pro identifikaci v nastavení kurzu slouží tři položky:

Celý název: Informatika A [OPF-ZS-07/08-INF/EINA-E]
Krátký název: OPF-ZS-07/08-INF/EINA-E
Identifikátor kurzu: INF/EINA/2007

 • Celý název je jasný a zobrazuje se například v přehledu všech kurzů v kategorii. Rovněž při vyhledávání pomocí vyhledávacího pole je možné zadávat znaky z celého názvu. Můžete si vyhledat například všechny kurzy z ak. roku 2007/2008 zadáním řetězce "-07/08-".
 • Krátký název se zobrazuje v navigační liště a také při vytváření zálohy celého kurzu, takže okamžitě poznáte nejdůležitější informace pro identifikaci ZIP souboru se zálohou kurzu. Bez hranaté závorky!
 • Identifikátor kurzu používáme na OPF pro vytvoření odkazu na akreditaci nebo sylabus předmětu ve STAGu, je třeba oddělit lomítky zkratku katedry "INF", zkratku předmětu "EINA" a rok "2007" (první z akademického roku, kdy byl předmět vyučován)

Naposledy změněno: Středa, 13. srpen 2014, 15.27