Nápověda k Moodle pro samostatné tvůrce kurzů

Považujete-li se za "počítačově" zdatné uživatele a chcete se větší měrou podílet na tvorbě vlastních kurzů v systému Moodle, je pro vaši samostatnou činnost k dispozici nápověda ve formě on-line příručky Moodle (nejen) na OPF. S její pomocí se naučíte editovat a spravovat kurzy v Moodle i bez další podpory ze strany pracovníků oddělení eLearningu na OPF.

Ačkoliv je příručka psána především pro uživatele CMS Moodle na OPF, lze ji s výhodou používat i pro jiné instalace tohoto populárního výukového systému. Různé instalace se od sebe liší většinou jen v drobných detailech a dokonce i různé verze mají většinu prvků (ovládání, vzhled, ...) společných.


Po kliknutí na odkaz se vám otevře nové okno s příručkou Moodle (nejen) na OPF. Příručka může obsahovat také několik flash animací nebo videozáznamů, které by měly usnadnit první seznámení se systémem Moodle a jeho ovládáním. Animace doporučujeme prohlédnout předtím, než se pustíte do dalších kapitol, kde jsou příslušné činnosti probírány důkladněji.
Last modified: Wednesday, 13 August 2014, 3:27 PM