animaceV různých situacích budete potřebovat vědět, jestli je v daný termín volná požadovaná místnost. Zde je uveden jeden z možných postupů, jak ji vyhledat v systému STAG:
  1. Přihlaste se na stránce http://stag.slu.cz do systému
  2. Přepněte se do menu Prohlížení IS/STAG.
  3. Vlevo vyberte odkaz Volné míst - rok.
  4. V tabulce vyberte požadované datum.
  5. Abyste mohli zadat požadovaný čas, musíte jej u políček Od-Do zaktivnit.
  6. Po zadání času můžete zadat dle vašeho uvážení další parametry hledání (např. požadovanou budovu, kapacitu, apod.).
  7. Poté klikněte na tlačítko Hledat.
  8. V nalezeném seznamu klikněte na zkratku místnosti a v rozbaleném grafickém zobrazení se objeví, zda je v požadovaném termínu v příslušné učebně volno.
Last modified: Wednesday, 13 August 2014, 3:27 PM