animaceVe snaze zamezit zneužívání školních emailových adres, které obsahují doménu opf.slu.cz, bylo nutné přikročit ke zvýšení zabezpečení odchozích poštovních serverů. Uživatelé, kteří používají pro práci s elektronickou poštou samostatné poštovní klienty, například Mozilla Thunderbird, budou muset provést drobná nastavení svého školního SMTP serveru.

Textový popis pro nastavení je možné dohledat na této adrese http://uit.opf.slu.cz/howto/nove-bezpecnostni-nastaveni-posty-na-opf. Animovaný ukázka, jak si v Thunderbird-u verze 3 upravit nastavení se spustí po kliknutí na červenou ikonu.

Jak na to?

Pokud chcete nadále odesílat poštu Vašim klientem, musíte zapnout TLS autentizaci SMTP a použít Vaše přístupové jméno a heslo. V současné době máte nastaveno ověření jen pro příjem Vaší pošty, nicméně nově musíte ověřit i odesílání. Nastavení se liší dle toho, jakého máte klienta, nicméně obecně platí:

  • smtp server: smtp.opf.slu.cz
  • port: 25 (v případě blokování portu 25 můžete použít port 465)
  • použít jméno a heslo
  • zabezpečení TLS (pro port 25) nebo SSL (pro port 465)

Last modified: Wednesday, 13 August 2014, 3:27 PM