animaceChcete-li si zapsat nové předměty na další semestr či semestry, pak byste měli postupovat podle tohoto návodu a respektovat pokyny k předzápisu zveřejněné na webových stránkách VAŠÍ fakulty, včetně termínů, kdy je pro vaši fakultu předzápis zpřístupněn:

 1. Přihlaste se do systému na portále http://stag.slu.cz
 2. Klikněte na odkaz Moje studium.
 3. V levém menu zvolte položku Předzápis.
 4. Na záložce Struktura studijního plánu projděte všechny jednotlivé bloky a v nich si vyberte požadované předměty na další semestr(-y), je nutné sledovat informace o předzápisu na stránkách příslušných fakult.
 5. Po rozkliknutí konkrétního bloku se rozbalí příslušné předměty, které do něj spadají. Zelená vlajka svítí u již absolvovaných předmětů, oranžová u předmětů, které právě studujete.
 6. Předmět bez vlajky je předmět, který si musíte zapsat - zkontrolujte si, zda spadá do vašeho ročníku a semestru.
 7. Pokud chcete předmět zapsat, klikněte na jeho zkratku.
 8. Rozbalí se tabulka s rozvrhovou akcí daného předmětu - zaškrtněte políčko u vámi požadovaného semináře či přednášky. Musíte zaškrtnout přednášku i seminář - systém jinak neumožní uložení změn.
 9. Potvrďte tlačítkem Uložit změny.
 10. Úspěšné zapsání signalizuje ikona vlevo od předmětu.
 11. Rovněž v dolní části stránky se úspěšně zapsaný předmět zobrazí v grafické podobě rozvrhu a v levé části se rovněž objeví jeho zkratka.
 12. Pokud kliknete na tuto zkratku, budete mít možnost u daného předmětu zrušit zápis.
 13. Po kliknutí na zkratku se rozbalí opět tabulka s rozvrhovou akcí a vy zrušíte zaškrtnuté políčko a potvrdíte tlačítkem Uložit změny.
 14. U některých předmětů si musíte pohlídat, zda máte splněny požadované předchozí předměty (např. v případě jazykových předmětů).
 15. Při zápisu předmětu typu "C" (volně volitelné předměty), přepnete na záložku Vyhledat předmět a zadáte zkratku požadované katedry (ústavu) a zkratku předmětu.
 16. Po vyhledání předmětu postupujete u jeho zápisu stejným výše uvedeným způsobem.
 17. Po ukončení práce se odhlásíte ze systému tlačítkem vpravo nahoře.
Last modified: Wednesday, 13 August 2014, 3:27 PM