animaceZadávání známek studentů do STAGu, například po absolvované zkoušce, je jednou z častých činností vyučujících. Níže je uveden návod textový a také animace:
 1. Přihlaste se do systému http://stag.slu.cz
 2. Přepněte se do menu Moje výuka.
 3. Vyberte položku Zadávání známek.
 4. V poli Předmět vyberte zkratku předmětu, jehož známky chcete udělovat.
 5. Po rozbalení nabídky klikněte na datum, kdy se konala zkouška.
 6. V případě, že se známka opakuje u většího množství studentů, můžete si ji předvyplnit - z roletky Hodnocení (vlevo) vyberete příslušnou známku.
 7. Dále kliknete na tlačítko Jen hodnocení.
 8. Studentům, kteří byli hodnoceni jinou známkou, pak ručně nastavíte příslušné hodnocení u jejich jména.
 9. Jakmile jsou známky nastaveny, klikněte na tlačítko Uložit.
 10. Vyskočí zelený informační banner, že uložení proběhlo v pořádku.
 11. Po ukončení práce se opět odhlašte ze systému.
Last modified: Wednesday, 13 August 2014, 3:27 PM