Vkládání témat do Tematikonu

[ => Zpět na úvod manuálu <= ]

 • v menu Přidat téma je možnost volby práce, která již v tomto kroku určuje cílovou skupinu studentů:
  • Přidat téma bakalářské práce
  • Přidat téma diplomové práce
  • Přidat téma doktorské práce

Položky téma

 • typ práce (workmode)
  • jedinečný - typ je určen pro jedinečné práce, tedy téma pro 1 studenta
  • kooperativní - typ je určen pro větší počet prací, kdy jednotliví studenti na tématu spolupracují, tedy stejné téma práce pro skupinu
   (zde je vždy nutné vložit počet témat, tedy počet pro kolik studentů bude dané téma vloženo)
   tento typ práce byl dočasně zneaktivněn
  • samostatný - typ je určen pro větší počet prací, kdy jednotliví studenti pracují samostatně na stejném (podobném) tématu
   (zde je vždy nutné vložit počet témat, tedy počet pro kolik studentů bude dané téma vloženo)
 • stav - stav při vkládání nového téma může být pouze koncept nebo ke schválení.
  • koncept - v případě volby koncept, téma bude uloženo, nebude však zobrazeno studentům - zvolte v případě další korekce téma, změna stavu na dostupné je možná posléze v editaci téma.
  • ke schválení - v případě volby ke schválení je dané téma automaticky zobrazeno garantům studijním oborů ke schválení. Až po případném schválení je toto téma vystavené studentům pouze toho oboru, který byl garantem oboru schválen.
 • vedoucí práce (možnost výběru osoby vedoucího práce)
  • nabídka dle rolí: vyučující = výběr sám sebe, sekretářka = výběr vyučujících na katedře, administrátor = všichni vyučující, externí uživatel = vedoucího nevolí, nabídka není vůbec zobrazena - viz návod pro vkládání témat pro externí uživatele)
 • oponent - položka pro vložení jména oponenta práce [vkládat jméno a příjmení]
 • název - položka pro název tématu, název je možné posléze upravit, ovšem pouze do chvíle, kdy bude téma rezervováno studentem
 • vědní obor - definice vědního oboru dané práce - slouží k upřesnění oblasti, které se téma věnuje [vkládat název vědního oboru]
 • akademický rok - zde je nabídka akademického roku, pro nejž se dané téma vypisuje
 • dokončit do - upřesňuje datum, do kterého musí být téma vypracováno
 • studijní obor - možnost zvolit studijní obor se zobrazuje pouze členům kateder, které nemají svůj "domácí" obor, těmto se tedy zobrazí nabídka všech studijních oborů pro daný typ práce, je umožněno zvolit více oborů najednou.
  Katedry, které mají svůj "domácí" obor, tuto nabídku nevidí, volba stud. oboru se provede automaticky.

 • klíčová slova - klíčová slova jsou slova, které charakterizují - doplňují popis tématu [vkládat jednotlivá slova oddělená čárkou]
 • anotace - položka by měla popsat problematiku, která se v textu řeší - okolo 600 znaků, maximální limit je 1000 znaků, vyplnění je povinné
 • poznámka - poznámka, která charakterizuje - doplňuje popis tématu

Doporučení

 • Důležitá informace pro zveřejnění téma po přidání - téma je nutné pro zveřejnění studentům nechat projít schválením garantem oboru, téma vložené jako koncept je možné editovat a změnit stav téma na ke schválení - pokud zůstane stav koncept, téma se studentům nezobrazí. Stav téma koncept znamená, že téma je vloženo do systému a je považováno za neschválené, je možné jej bezproblému editovat - až je tvůrce téma spokojen, stav změní na ke schválení a po úspěšném schválení garantem oboru bude téma na základě kritérii nabízeno studentům.

[ => Zpět na úvod manuálu <= ]

Last modified: Tuesday, 2 June 2015, 8:25 AM