Editace témat

[ => Zpět na úvod manuálu <= ]

práva

  • práva na editaci témat mají pouze ti uživatelé, kteří dané téma vytvořili a jsou buď přiřazeni jako vedoucí práce nebo mají práva sekretariátu
  • plná editace je umožněna pouze u témat se stavem koncept
  • editace témat s jimým stavem je možná, editovat se dají pouze povolené pole
  • editace stavu téma je vždy závislá na aktuálním stavu tématu, nelze např. stav koncept změnit na přiřazeno atd... popis změn stavů je zde: stav témat
  • pokud již má dané téma nějaký student rezervováno nebo přiřazeno, je každá editace téma oznámena na jeho email

editace témat externích uživatelů

  • téma vložené externím uživatelem může editovat pouze administrátor externích témat nebo hlavní administrátor, externí uživatel v případě nutných změn kontaktuje daného administrátora nebo posléze již zvoleného interního vedoucího práce

[ => Zpět na úvod manuálu <= ]

Naposledy změněno: Středa, 13. srpen 2014, 15.27