Mazání témat

[ => Zpět na úvod manuálu <= ]

práva

  • práva na smazání témat mají pouze ti uživatelé, kteří dané téma vytvořili a jsou buď přiřazeni jako vedoucí práce nebo mají práva sekretariátu, případně administrátor

doporučení

  • před samotným smazáním zvažte možnost dané téma editovat a změnit parametry tak aby vám vyhovovalo

samotné smazání

  • smazání téma se provádí kliknutím na ikonu smazání v seznamu témat, kdy je přístupno pouze v případě, že téma není přiřazeno nebo rezervováno
  • smazání je možné provést také změnou stavu na stav smazáno a to v případě, že je téma již přiřazeno, editací je nutno změnit stav na odmítnuto a poté je možné provést změnu stavu na smazáno

[ => Zpět na úvod manuálu <= ]

Last modified: Wednesday, 13 August 2014, 3:27 PM