Rezervace témat

[ => Zpět na úvod manuálu <= ]

Práva

Práva na rezervaci daného téma mají pouze studenti přihlášení v Tematikonu a to pouze u takového téma, které je studentovi dostupné ve veřejných tématech a student splňuje omezení téma (např. studuje obor pro nejž je dané téma určeno).

Provedení rezervace

student

Kliknutím na ikonu rezervace v řádku u daného téma dojde k zobrazení rezervační stránky, kde jsou zobrazeny podrobnosti daného téma a pokud student projeví zájem o doplnění vzkazu případně dotazu vedoucímů práce, vyplní textové okno, kde položí dopňující dotaz, případně žádost o osobní schůzku apod. a provede odeslání dotazu. Informace o rezervaci včetně dotazu je automaticky zaslána na email vedoucího práce a email studenta. Odesláním dojde k úpravě stavu daného tématu, kdy se do položky student automaticky doplní aktuálně přihlášený student.

vedoucí práce

Vedoucí práce dostane email o provedené rezervaci s údaji o tématu a studentovi, který rezervaci provedl. Pokud bude vedoucí práce s rezervací souhlasit, může změnit stav daného tématu v tematikonu na assigned = tedy přiřazeno. Pokud vedoucí práce nesouhlasí s rezervací (např.: se s daným studentem dohodne, že je vhodné jiné téma), vedoucí práce v tematikonu změní stav z rezervováno opět na dostupné.

Pokud vedoucí práce nebude na rezervaci reagovat, tato automaticky po předem nastavené době vyprší a téma bude opět se stavem available = tedy dostupné. Tato funkcionalita není prozatím implementována!

[ => Zpět na úvod manuálu <= ]

Last modified: Wednesday, 13 August 2014, 3:27 PM