Stav témat

[ => Zpět na úvod manuálu <= ]

popis možných stavů témat - informace relevantni pro tvůrce/veducí práce

stav možná změna na (kdo může změnit) info
koncept ke schválení (tvůrce/vedoucí práce) - koncept téma, v neschváleném stavu téma není zveřejněno - je určeno k dopracování před vystavením garantům oborů ke schválení
- při změně stavu na ke schválení je vyžadováno vyplnění povinných položek
ke schválení koncept (tvůrce/vedoucí práce), dostupné nebo částečně dostupné (automaticky po schválení) - garant oboru může téma schválit pro svuj obor, po schválení je automaticky nastaven stav dostupné (při schválení všech oborů daného téma garanty) nebo částečně dostupné (pokud nejsou schválené všechny obory téma)
- vyjádření o schválení či neschválení téma je zasíláno automaticky na email vedoucího práce
dostupné, částečně dostupné rezervováno (student),
koncept (tvůrce/vedoucí práce)
- téma se stavem dostupné nebo částečně dostupné je zveřejněné (viditelné všemi)
- ikonu rezervace vidí student pouze v případě, že studuje obor schválený pro dané téma
- změní-li tvůrce/vedoucí práce stav téma na koncept, dojde ke zrušení schválení garanta oboru a pro další práci je nutné opětovně požádat o schválení změnou stavu téma na ke schválení
rezervováno dostupné (skript/tvůrce/vedoucí práce),
přiřazeno (tvůrce/vedoucí práce)
- téma je rezervováno - při rezervaci se zasílá email účastníkům (vedoucí práce, student)
- začíná odpočet - mail před ukončením odpočtu a změnou na dostupné v případě, že vedoucí práce nereaguje na rezervaci (prozatím neimplementováno)
přiřazeno zamítnuto (tvůrce/vedoucí práce)

- změna stavu na zamítnuto se provádí v případě, že po dohodě mezi vedoucím práce a studentem dojde ke změnám a přiřazení se po vzájemné dohodě ukončí - téma již není možné zveřejnit
zamítnuto smazáno (tvůrce/vedoucí práce) - stav odmítnutého téma je možné pouze změnit na stav smazáno - téma nebude vedoucímu práce figurovat v seznamu
smazáno - uzamčeno, nelze měnit stav, téma se nezobrazuje


[ => Zpět na úvod manuálu <= ]

Last modified: Friday, 29 August 2014, 9:10 AM