Co je to eLearning - základní pojmy

Studium na Slezské univerzitě v Opavě je od roku 2004 obohaceno o další formu výuky. Jedná se o tzv. eLearning, neboli "výuku s využitím moderních technologií", jak praví jedna z mnoha definicí. eLearning je relativně mladý obor a SU je jednou z prvních univerzit v ČR, které zavedly on-line výuku prostřednictvím internetu. V další části se zaměříme především na stručné a spíše heslovité objasnění základních pojmů, které se v oblasti eLearningu často vyskytují.

 • eLearning - také se objevují varianty jako e-learning, elearning, e-Learning a další. Jak už bylo uvedeno v předchozím odstavci, jedná se výuku s využitím nejmodernějších technologií. Ve většině případů to znamená, že výuka je vedena prostřednictvím internetové sítě a nějakého systému pro řízení výuky (LMS viz dále).
 • LMS - je zkratka z anglického Learning Management System a do češtiny bychom to přeložili asi jako systém pro řízení výuky. Jedná se většinou o nějaký systém, umístěný na internetu, do kterého mohou studenti a učitelé (tutoři) vstupovat prostřednictvím internetového prohlížeče a počitače připojeného k síti. V takovém LMS pak studenti vykonávají většinu činností, né-li všechny, které známe i z klasické výuky:
  • píší a odevzdávají domácí úkoly,
  • absolvují testy, studují z elektronických materiálů (skript),
  • komunikují s tutory a spolužáky prostřednictvím chatu, internetového telefonu, diskuzních fór, emailem, apod.
  Lze se rovněž setkat s dalšími zkratkami, které znamenají zhruba totéž co LMS: LCMS (Learning Content Management System), CMS (Course Mangement System), VLE (Virtual Learning Environment), atd.
 • Tutor - je pojmenování pro učitele a důvod zavedení tohoto nového (pro nás) pojmu spočívá v tom, že hlavní úlohou tutora není přednášet a vysvětlovat studentům látku, ale provádět je kurzem, který studují z velké části sami, pouze s připojením k internetu. Velký důraz je při takovém studiu kladen na komunikaci, a to nejenom mezi tutorem a studentem, ale také mezi studenty navzájem. Podporuje se zde práce v týmu a snadný přístup k internetu je nezbytností.
 • Kurz - je jiný název pro učební předmět a tímto slovem by se měla zohledňovat odlišnost výuky v kurzu od výuky v klasickém předmětu. Kurz má většinou nějakou on-line elektronickou podobu a zahrnuje v sobě všechny důležité výukové prvky (testy, úlohy, komunikační nástroje, skripta, ...)
 • Tutoriály - jsou klasická setkání studentů a tutorů (face to face). Tato setkání však mnohdy nejsou povinná a v průběhu semestru jich je jenom několik (např. 2 nebo 3). Tutoriály nejsou primárně určeny k tomu, aby na nich tutoři studentům dělali přednášky. Naopak se zde řeší především technické a studijní problémy související s daným kurzem (předmětem).
Last modified: Wednesday, 13 August 2014, 3:27 PM